Kayıtlar

Aralık, 2007 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

OOXML Uluslararası Standart Olmamalıdır

Pek çok ofis uygulamasının uygulamanın halihazırda desteklediği, OASIS ve ISO onaylı, bir standart olan OpenDocument(ODF) [1] , [2] , [3] varken, Office Open XML(OOXML), * adında yeni bir standart onaylanmaya çalışılıyor. Standartlar herkesin üzerinde ortak karara varıp kabul ettiği ve kullandığı metinlerdir. Bu süreçten geçmiş ve onay almış bir standart varken, aynı alanda yeni bir standart ortaya atmanın gereksizliği aşikar. Bunun yanı sıra OOXML'in pek çok teknik yetersizliği var. Bir kaç örnek; Eski MS Office belgelerine uyumluluk adına tanımlanmış, ancak nasıl işlenmesi gerektiği belirtilmemiş etiketler. Bunlar sadece "şu program gibi davran" diyorlar, örneğin Word95GibiBiçimlendir. Standart "açık" olduğunu iddia ederken, programların bu tarz özellikleri kullanabilmesi için adı geçen programların nasıl çalışığının bilinmesi gerekiyor. Bu ise OpenOffice gibi programların yıllardır uğraşıp halen %100 gerçekleştiremedikleri bir durum. 1900'den önceki ta